Coachen
Training
Coachen
Aurareding
Inspiratie
Contact
Welkom
De Ontluikende Vlinder symboliek

Coaching

Als werkgever wilt u het maximale uit uw personeel halen en hun volledige potentieel benutten. Om zich goed te kunnen inzetten, is het voor de medewerkers van belang dat ze zich gelukkig voelen.


Maar wat nou als medewerkers zich niet veilig voelen in de relatie met collega’s of leidinggevende? Als ze het gevoel hebben dat ze niet zichzelf kunnen zijn, zich daardoor onzichtbaar opstellen en niet voor hun mening uit durven te komen uit angst voor afkeuring? Of als medewerkers het gevoel hebben dat ze niet gehoord, gezien, gewaardeerd en erkend worden? Ze het idee hebben dat hun talenten niet benut worden? Of wanneer privé omstandigheden en onbewuste barrières hun functioneren beïnvloeden?

Demotivatie, stress, vermoeidheid en verzuim zijn dan het gevolg. Factoren die een negatieve invloed hebben op de productie en de sfeer binnen uw bedrijf.


Een coachtraject bij De Ontluikende Vlinder kan een positieve bijdrage leveren aan het geluk van uw medewerkers. Tijdens de gesprekken krijgen medewerkers inzicht in hun gedrag, leren ze beperkende overtuigingen om te buigen, patronen te doorbreken en effectiever te communiceren. Ze ontdekken welke talenten ze (nog meer) hebben en hun drijfveren worden duidelijk. Zo ontwikkelen ze zichzelf, komen ze weer in hun kracht te staan en weten ze in welke richting zij hun weg willen vervolgen.


Wanneer medewerkers blij zijn met wat ze doen verzuimen ze minder, neemt hun productiviteit toe en wordt hun creativiteit gestimuleerd. Ze maken bewuste keuzes, werken beter samen, voelen zich energieker en stralen positiviteit uit op de klanten.Werkwijze

De werkwijze is gelijk aan die bij een particulier coachtraject.


Als werkgever ontvangt u na het intakegesprek een offerte, waarin o.a. de coachvraag, een inschatting van het aantal coachgesprekken, de kosten en de voorwaarden worden vermeld. Inhoudelijk doe ik over de coachvraag geen mededelingen. Op die manier kan ik de vertrouwelijkheid naar de medewerker toe waarborgen en de verantwoordelijkheid zuiver houden. Het is aan uw medewerker om de voortgang en de effecten van de coaching met u te bespreken.


Op verzoek kan voorafgaand aan of na afloop van het coachtraject een gesprek met u beiden plaatsvinden.

  

Ontluikende

De

Vlinder

Welkom

Coachen

Contact

Inspiratie

Training

Aurareading

 ©produced by Site-Creations.nl 2013-2017