Training
Coachen
Aurareding
Inspiratie
Contact
Welkom
De Ontluikende Vlinder symboliek

Intake

Een coachtraject begint met een intake. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend.

In de intake maken we kennis, verhelderen we de coachvraag en stellen we doelen vast.

Ook maken we een schatting van het aantal gesprekken dat nodig is om het gewenste resultaat te bereiken. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en je kunt direct ervaren hoe mijn stijl van coachen is en of dit bij jou past. Bovendien kan je kijken of het klikt en of je vertrouwen hebt in mij als coach. Voor mij is het intakegesprek ook een gelegenheid om een inschatting te maken of ik de juiste persoon ben om jou te helpen. Als we het gevoel hebben dat we op een zinvolle manier samen aan de slag kunnen, maken we vervolgafspraken.


Coachgesprekken

We spreken gemiddeld eens in de twee weken af. De duur van een gesprek is maximaal

1 ½ uur. De gesprekken vinden in principe plaats op het praktijkadres in Heerhugowaard.


De coaching stopt niet tussen de sessies door. Het is belangrijk dat je juist buiten de gesprekken om gaat oefenen met bv. een andere houding of ander gedrag. Je krijgt huiswerk mee en tussen de gesprekken door schrijf je verslagen om de nieuwe inzichten te verwerken en te verankeren.


Afronden
Als duidelijk is dat de gestelde doelen behaald zijn, kunnen we het coachtraject afronden.

In de afronding staan we stil bij de veranderingen die je hebt doorgemaakt en wordt nog eens duidelijk wat je allemaal hebt gedaan en wat de effecten zijn van het coachtraject. Daarnaast wil ik graag weten wat je vond van het traject en van mijn begeleiding, zodat ik mij ook verder kan ontwikkelen.


Wat verwacht ik van jou?

Het is belangrijk om te weten dat ik je geen adviezen en oplossingen zal geven over hoe jij je problemen kunt aanpakken. Dat kun jij namelijk zelf veel beter! Wat ik doe is jou uitdagen en begeleiden om je eigen oplossingen te vinden en deze toe te passen in je dagelijks leven.


Belangrijk daarbij is dat je gemotiveerd bent, kritisch naar jezelf durft te kijken en bereid bent uit je comfortzone te komen. Dan kun je in korte tijd grote stappen zetten!


Privacy

Uiteraard behandel ik alles wat tijdens de coachgesprekken wordt besproken met de grootste vertrouwelijkheid. De Ontluikende Vlinder houdt zich aan bescherming van jouw privacy. Er worden geen derden betrokken buiten jouw toestemming.

  

Ontluikende

De

Vlinder

Welkom

Coachen

Contact

Inspiratie

Training

Aurareading

 ©produced by Site-Creations.nl 2013-2017